میشه برام نقاشی بکشید؟ لازم نیست نقاشی بلد باشید، فقط هرچی که تو ذهنتونه برام بکشید. 

به این آدرس میتونید بفرستید، یا لینکشو خصوصی بهم بدید :)


Labkhandmizanam@gmail.com