امروز رفتم پیش دکتر ر که بهش بگم میتونه یه بازدید جور کنه بریم باغ پرندگان یا نه. قبل از اینکه شروع کنم حرفمو گفت تازه داریم شما رو کشف می‌کنیم. یه کارایی بلدی انگار. گفتم مثلا چی، گفت طراحی لوگو *__* 

همین دیگه در دلم ذوقیدم! 


+ شما هم این لحظه های ذوقناک و لبخندناک رو ثبت کنید، بعدا که یه روز غصه دار بودید بشینید بخونیدشون. انقد کیف میده که خدا میدونه. همه‌ی غصه ها فراموش میشه.


+ امروز لبخند زدید؟ ماجراش رو هم بگید اگه دوس داشتید :)