راستی تولد چند سالگیتونه؟ 
دوس دارید شما رو چی صدا کنیم؟
خب من دلم میخواد بهتون بگم امام جون ! 
امام‌جون تولدت خییییییلی مبارک !
 شیرینی ولی هنوز بهمون ندادیا ! من هنوز منتظرم... ؛)