شبیه یه عطری که زود میگذره
فقط توی خاطر سپردمت
نمیشه تو رو با دو دستم گرفت
نسیمی که تو باد گم کردمت...

_لبخندنوشت

+ البته ما به همین نسیم‌ها هم خوشیم :)
+ از همتون ممنونم که حالمو پرسیدید، خیلی بهترم !  

بعداً نوشت : راستی شیرینیمم گرفتم :D همچین امامی داریم خلاصه!!