خیلی سریال قشنگی بود. ولی خیلی غمگین بود، خیلی با احساسات آدم بازی می‌کرد، و تا ثانیه‌ی آخر نمیشد حدس بزنی بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. :( حتی آخرش هم یه جورایی پایان باز داشت


هنوز دلم میخواد گریه کنم :(((((


به نظرم واقع گرایانه بود فیلمش، آدمایی که وقتی پای منافعشون وسط میومد تغییر میکردن، و دنیای بی‌رحمی که هر چقدر تلاش میکنی درست نمیشه. اگه گدا باشی هرروز از گشنگی جونت در خطره، و اگه شاهزاده باشی از توطئه‌ی دیگران. 


" پدرم وقتی داشت می‌مرد فریاد زد زنده بمون، زندگی کن. فکر می‌کردم باید انتقامشو بگیرم. ولی امروز می‌فهمم منظورش این نبوده، اون فقط می‌خواسته زنده بمونم و زندگی خودمو کنم. تو هم باید زندگی کنی. حتی بدون من. " 


" فکر می‌کردم همه کاری برای عشقمون کردم. ولی وقتی اون پسرو دیدم که چطور جونشو برات وسط گذاشت فهمیدم خیلی کارا میتونستم کنم و نکردم. "


" - مگه شماها آدمیزاد نیستید؟ تا دیروز جلوم خم میشدی؟ چطور یه شبه انقدر عوض شدی؟ 

- نه ما آدمیزاد نیستیم. ما پیشخدمتیم. خود تو هم از امروز به بعد جزو آدما حساب نمیشی. "