قضیه ی دوتا قبیله توی یه روستاست، که سر یه چیز بیخود دعواشون میشه و یه نفر کشته میشه. بعدش دیگه هی برای انتقام جویی اینا میکشن اونا میکشن اینا میکشن اونا میکشن... تا اینکه این آقا که توی اخرین جنگ پدرش کشته شده، تصمیم میگیره انتقام نگیره و صلح رو برقرار کنه. طی این جریانا با یه دختری آشنا میشه که اونم روش تاثیر میذاره. ولی این راهی نیست که به این سادگیا بشه هموار کرد...


از لحاظ محتوا و مفهوم دوسش داشتم. از 10 بهش 6.5 میدم. فیلم تم هندی داشت که من دوست دارم و هالیوودی نبود. 


بدیاش :

به اندازه ای که از یه فیلم هندی توقع داشتم عاشقانه نبود.

صحنه های خونریزی و جنگش خیلی خیلی وحشتناک بود. واقعا مناسب هیچ سنی نیست این صحنه ها.

میتونست ماجرا پیچیده تر و جماسی تر و به قولی هندی تر هم بشه.