بدون حاشیه میرم سراغ اصل مطلب!!


عصاره ی پوست پرتقال (مرکبات) میتونه رنگ لاک غلط گیر رو تو خودش حل کنه و خیلی ساده اون لکه رو از روی لباس یا دستای شما پاک کنه!! 
خیلیم نیاز به سخت گیری نیس! لازم نیس عصاره شو خالص کنید D: فقط پوست پرتقالو بکشید رو دستتون و یکم هم فشار بدید که عصاره ش در بیاد همین!! 


(از پست های قدیمی)
میخواستم با مهاجر مهاجرت کنم که نشد آخرش و الان فک میکنم همون بهتر که نشد. اینجوری پست های قدیمی رو هم یه دوره میکنم و مرتبشون میکنم :) پست هایی که نظر داشته باشن نظراتشون رو هم خودم منتقل میکنم.