شاید یه سنگ نتونه جلوی رود رو بگیره، اما میتونه یه موج بسازه